اخبار برگزیده

زبان اشاره...

دیروز رفتم دندون پزشکی دندون پر کردم. بخاطر آمپول بی حسی اصلا نمیتونستم حرف بزنم. هر چی سعی کردم انگار جز صداهای نامفهوم چیزی ازم شنیده نمیشد.

راننده آژانسه که منو رسوند خونه فک کرده بود کر و لالم! با زبون اشاره بام حرف میزد و آدرسو میپرسید!!


زبان اشاره...

زبان اشاره...

زبان اشاره...

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها